۱۳۹۳ جمعه ۲۸ شهريور
Skip Navigation Links
  ورود به سیستم  
   
     
عدم تخصیص سهمیه به بانوان زیر 45 سال فاقد محرم در عمره

با توجه به مقررات کشور عربستان سعودی مبنی بر ممنوعیت ورود بانوان زیر 45 سال بدون محرم در عمره به کشور مذکور، درصورت تخصیص سهمیه به اینگونه افراد از آنان (بدون داشتن محرم) در گروهها ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

1392/9/6